Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Desdoblaments i Reforços

Desdoblaments

Al llarg de la setmana tots els grups d’infantil gaudeixen d'algunes sessions amb el grup-classe desdoblat.

Les mestres compta amb grups reduïts d'un màxim de 13 alumnes als quals pot dedicar una atenció més individualitzada, incidint en aquells continguts que costa treballar amb la classe sencera.

Aquesta organització permet fer un treball de caire més manipulatiu i portar a terme activitats vinculades a les àrees instrumentals que afavoreixen el desenvolupament de les competències bàsiques.

Reforços

Treballem la diversitat adaptant-nos als diferents ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals de cada nen/a.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/estudis/infantil/proposta-pedagogica/desdoblaments-reforcos

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.