Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Atenció individualitzada

Tots necessitem aquesta atenció i aquesta atenció no s'ha de relacionar amb la detecció de problemes sinó amb les peculiaritats personals en l’àmbit emocional, intel·lectual, acadèmic i social.

L’atenció individualitzada o atenció a la diversitat és un treball en valors que pretén treure el millor de cadascun dels nostres alumnes i que, a la vegada, col·labora a un bon ambient de convivència escolar i condueix a la cohesió social.

Com a escola, utilitzem diverses estratègies per aconseguir que el procés d’ensenyament i aprenentatge sigui el màxim d’eficaç:

 • Lectura individualizada diària a P5 i 1r de Primària.
 • Desdoblaments dels grups.
 • Reforços individuals o grupals segon les necessitats.

L’escola també disposa d’un equip d’orientació psicopedagògica, format per dues psicopedagogues, una pedagoga, i una logopeda. Algunes de les seves funcions són les següents:

 • Diagnòstic.
 • Gestió de l’atenció a la diversitat.
 • Orientació als alumnes, famílies i professors.
 • Seguiment de l’evolució d’alumnes atesos fora de l’escola.
 • Coordinació del servei de mediació de l’escola.Logo La Salle

  La Salle Gràcia

 • Plaça del Nord, 14
  08024 Barcelona
 • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/estudis/infantil/proposta-pedagogica/atencio-individualitzada

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.