Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Ambients

Els ambients contribueixen al creixement integral dels infants, ja que generen múltiples experiències per als qui hi participen. Promouen l’activitat i l’autonomia de l’infant, els hi permet conèixer i descobrir, tot resolent diferents situacions per si sols o amb l’ajuda dels seus companys.

Ambients a educació infantil

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, on l’infant es relaciona, es comunica i, a través de diferents propostes, pot observar, experimentar, construir, manipular, inventar i emocionar-se, tot interactuant amb els seus iguals.

Amb els ambients d’aprenentatge pretenem respondre a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de donar resposta als seus interessos i necessitats, tot respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

És un espai d’interacció entre l’alumnat, ja que són grups on es barregen els infants de tota l’etapa i algunes de les activitats cal resoldre-les de manera conjunta. Els infants reflexionen i comparteixen les diferents accions que van duent a terme.

Ambients a educació infantil

El fet de ser una escola d’una sola línia fa que sigui possible barrejar els alumnes dels tres cursos d’infantil i d’aquesta manera la interacció encara ens aporta més riquesa.

Cada ambient està ubicat en un espai diferent i amb una mestra de referència per a cada espai. Una tarda a la setmana, es dedica per treballar aquesta metodologia.

Actualment disposem de quatre ambients: Mans Fines, Joc simbòlic, Experimentació i Art.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/estudis/infantil/proposta-pedagogica/ambients

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.