Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Psicomotricitat relacional (en anglès)

L’experiència psicomotriu de la nostra escola està basada en el mètode relacional, on pretenem que cada infant comprengui la seva expressivitat motriu.

Busquem el desenvolupament dels propis recursos del infants i l’ajuda del seu camí cap a l’autonomia.

Psicomotricitat relacional a educació infantil

L’infant es crea a si mateix a partir dels seus desitjos personals i la seva capacitats al desenvolupar els seus propis recursos.

Objectius

  • L’objectiu general de la Psicomotricitat és desenvolupar la psique de l’infant a través del cos afavorint el desenvolupament harmònic i global.
  • Desenvolupar la funció simbòlica, és a dir el procés de simbolització i l’accés a la representació.
  • Promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, cognitives, relacionals i emocionals.
  • Deduir la història més interna de l’infant i descobrir els elements que bloquegen la seva maturació, socialització i aprenentatge.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/estudis/infantil/projectes-infantil/psicomotricitat-relacional

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.