Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Projecte lecto-escriptor

Aprendre a llegir i escriure és divertit i motivador doncs aporta als infants la il·lusió de fer-se grans.

No tots els infants adquireixen aquesta destresa de la mateixa manera, i és per aquest motiu que creiem en la necessitat d’oferir diferents activitats i jocs que pemetin els alumnes aprendre de la manera que els sigui més motivadora i eficient.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/estudis/infantil/projectes-infantil/projecte-lecto-escriptor

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.