Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Piscina

La realització d’una actividad com la piscina al nostre centre, té molt que veure amb el valor que donem al desenvolupament psicomotriu, ja que ens recolzem en el model integral d’ensenyament donant importància a aspectes motrius, cognitius i sòcio-afectius.

Piscina a educació infantil

Els objectius que es pretenen són:

 • Adaptar el nen/a al medi aquàtic assolint una major autonomia.
 • Ampliar el bagatge motriu del nen/a mitjançant els continguts motrius aquàtics. Participar en el desenvolupament cognitiu del nen/a afavorint el procés de formació d’esquema corporal i l’estructuració espai-temporal.
 • Afavorir la projecció del nen/a vers el seu entorn social per desenvolupar la seva capacitat expressiva.
 • Transmetre hàbits higiènics per ampliar els recursos del nen/a davant diferents situacions de la vida quotidiana ( vestir-se i desvestir-se, reconèixer i tenir cura de les seves pertinences, ús del casquet de bany i les xancletes...).
 • Conèixer les normes de comportament i seguretat tant a dins de la piscina com a fora.
 • Experimentar benestar i plaer en la pràctica de l’activitat. L’activitat es realitza dins de l’horari escolar, al Holmes Place de Gràcia.

Piscina a educació infantil

Piscina a educació infantil

Els alumnes de P3 la començen al mes de febrer fins al juny, tots els dijous. I els alumnes de P4 i P5 a l’octubre fins al juny, tots els dimecres.

Piscina a educació infantilLogo La Salle

  La Salle Gràcia

 • Plaça del Nord, 14
  08024 Barcelona
 • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/estudis/infantil/projectes-infantil/piscina

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.